Ghép Miền Bắc

Ghép Sapa

VT-SPTAU07 Sapa - Hà Khẩu

VT-SPTAU07 Sapa - Hà Khẩu

Giá:

4.930.000 VND

Thời gian:

3 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Tàu du lịch

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU05 Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPTAU05 Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

3.740.000 VND

Thời gian:

2 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Tàu du lịch

Khách sạn:

Từ 2 đến 3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS03 Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải Tả Van

VT-SPBUS03 Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải Tả Van

Giá:

3.200.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

2.350.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS02 Lao Chải - Tả Van

VT-SPBUS02 Lao Chải - Tả Van

Giá:

2.310.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS04 Cát Cát - Hàm Rồng - Bắc Hà

VT-SPBUS04 Cát Cát - Hàm Rồng - Bắc Hà

Giá:

4.400.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

2 sao đến 4 sao ( tùy chọn) Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT