Ghép Miền Bắc

Ghép Hạ Long

VT-HL02: Hạ Long -Tuần Châu

VT-HL02: Hạ Long -Tuần Châu

Giá:

4.090.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
 VT-HL09: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

VT-HL09: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

Giá:

3.045.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Hạ Long Chi tiết Đặt tour
VT-HL01: Tour Hạ Long 1 ngày

VT-HL01: Tour Hạ Long 1 ngày

Giá:

1.050.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT11: Hạ Long 2 ngày trên du thuyền

VT-HLDT11: Hạ Long 2 ngày trên du thuyền

Giá:

2.920.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Du thuyền 3 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT