Ghép Miền Bắc

VT-QUANLAN02: Tour Quan Lạn 3 ngày

VT-QUANLAN02: Tour Quan Lạn 3 ngày

Giá:

2.550.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Thứ 6 & thứ 7

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
 VT-QUANLAN01: Tour Quan Lạn 2 ngày

VT-QUANLAN01: Tour Quan Lạn 2 ngày

Giá:

2.350.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Resort Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT14:Cát Bà ngủ khách sạn và du thuyền

VT-HLDT14:Cát Bà ngủ khách sạn và du thuyền

Giá:

5.565.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô + du thuyền

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HLCB06 Hạ Long - Cát Bà ngủ Cát Bà

VT-HLCB06 Hạ Long - Cát Bà ngủ Cát Bà

Giá:

3.675.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HLCB05 Cát Bà - Tuần Châu

VT-HLCB05 Cát Bà - Tuần Châu

Giá:

3.550.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Tuần Châu Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU07 Sapa - Hà Khẩu

VT-SPTAU07 Sapa - Hà Khẩu

Giá:

4.930.000 VND

Thời gian:

3 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Tàu du lịch

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU05 Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPTAU05 Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

3.740.000 VND

Thời gian:

2 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Tàu du lịch

Khách sạn:

Từ 2 đến 3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS03 Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải Tả Van

VT-SPBUS03 Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải Tả Van

Giá:

3.200.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

2.350.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS02 Lao Chải - Tả Van

VT-SPBUS02 Lao Chải - Tả Van

Giá:

2.310.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô giường nằm

Khách sạn:

Từ 2 sao đến 4 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT